ugurgencer4134 @ gmail.com

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Kurucusu Mahmut Esat Efendi’yi Anma ve 171. Kuruluş Yıl Dönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kurucusu Mahmut Esat Efendi doğup büyüdüğü yer olan Seydişehir’de de rahmet ve saygıyla anılıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; tapu Teşkilatının memleketimizdeki tarihçesine bakacak olursak geçmişi 160 yıl öncesine dayanıyor. Bilindiği üzere ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından "Defterhane-iş Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar "Defterhane-iş Hakani Emaneti" "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür.

Dünden bu güne arşivlerde sararan tarih kokan sayfaların dijital ortama geçmesinden bugüne gelmesinde oldukça yol alan toplumun ve çağın artan ihtiyaçlarının gerektirdiği hizmetleri karşılayabilmek amacıyla günümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün geldiği nokta ve sunduğu hizmetleri hiç değilse kuruluş yıl dönümünde kaleme alarak emeği geçenleri takdir etmek gerekiyor.

Öncelikle Temmuz 2011 tarihinden bu güne Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurucusu Mahmut Esat Efendi’yi 171. Kuruluş yılında rahmetle anarken dünden bugüne Tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topografik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına alınmasında emeği geçen başta Tapu ve Kadastro  emeklilerini Genel Müdürlüğü’nden İl ve İlçelerde hala mevcut çalışanlarını saygıyla selamlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 171'inci yaşını kutlayarak başarılar diliyorum.