Künye

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
SAKİ AKYÜZ


Genel Yayın Yönetmeni
Salih YEZER


Haber Müdürü
Emine AYDIN

 

Halkla İlişkiler Müdürü
Cansu ŞADUMAN

 


Hukuk Danışmanı
Hakan TANRIVERDİ


Görsel Yönetmen
Levent YILMAZ

 

Airmedya Development