20. Olağan Genel Kurul’un Ardından…
 

Olağan Genel Kurul Sonucu ilan edilmiştir…

TYBD 20. Olağan Genel Kurulu Raporu 

TYBD 20. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2018, Cumartesi Günü İstanbul Türk Yoğun Bakım Derneği Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

20. Olağan Genel Kurulunda, 

Prof.Dr. Nahit Çakar – Divan Başkanı
Prof.Dr. Hülya Ulusoy – Üye 
Prof.Dr. Güldem Turan – Üye

Olarak seçilmişlerdir. 

Genel Kurul sırasında 29 Mayıs 2016 – 26 Mayıs 2018 döneminde; 

Prof.Dr. Mehmet Uyar – Başkan 
Prof.Dr. Necmettin Ünal – II. Başkan 
Prof.Dr. Işıl Özkoçak Turan – Genel Sekreter 
Doç.Dr. Tuğhan Utku – Sayman 
Prof.Dr. İsmail Cinel – Üye 
Uzm.Dr. Zafer Çukurova – Üye 
Prof.Dr. Yavuz Demiraran – Üye 

Görev aldıkları Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun faaliyet raporları sunularak, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edilmiştir.

20. Olağan Genel Kurul Sonucu 26 Mayıs 2018 – 2020 dönemi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir. 

2018 – 2020 
YÖNETİM KURULU 

Başkan 
Prof.Dr. İsmail Cinel

II.Başkan 
Prof.Dr. Mehmet Uyar

Genel Sekreter 
Yard.Doç.Dr. Beliz Bilgili

Sayman 
Prof.Dr. Levent Döşemeci

Üyeler 
Prof.Dr. Lale Karabıyık 
Prof.Dr. Oktay Demirkıran 
Prof.Dr. Necati Gökmen 


Onur Kurulu 

Prof.Dr. Lütfi Telci 
Prof.Dr. Hüseyin Öz 
Prof.Dr. Ercüment Yentür 

Denetleme Kurulu 

Doç.Dr. Canan Balcı 
Prof.Dr. Azize Beştaş 
Prof.Dr. Seval İzdeş 

şeklindedir.

 

PROF. DR. İSMAİL CİNEL ( Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi ) TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ'NİN BAŞKANI OLMUŞTUR .