Esenler’de sıfırdan kurulacak Türkiye’nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE ve IoTxTR Nesnelerin İnterneti Topluluğu iş birliği ile yerli/milli inovasyon odağıyla “Yerli Teknolojilerle Akıllı Şehirler Çalıştayı” çevrimiçi olarak düzenlendi.

Açılış konuşmaları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Polat ve TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan tarafından yapıldı. Çalıştaya; TÜSSİDE Proje Ekibi, Esenler Akıllı Şehir Takımı, IoTxTR Nesnelerin İnterneti Topluluğu, IoT alanında yetkin yerli firmalar ve akademisyenler katılım sağladı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda, akıllı şehirler alanında yerli ve milli ürünler/hizmetler geliştiren yenilikçi firmalar ile bu firmaların fikir ve girişimleriyle birlikte Esenler’de hayata geçirilecek Akıllı Şehir uygulamalarında hangi yerli teknolojilerin kullanılabileceği konusu tartışıldı.

AKILLI VE GÜVENLİ ŞEHİR ESENLER

Esenler’deki Türkiye’nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri; geleneksel mimariden esinlenmiş, modern imkân ve donanımlara sahip konutlar ve kültürümüzle modernliği sentezleyen peyzajı, kent meydanı ve yaya arterleri, geleneksel çarşı kültürünü yansıtan ticari birimleri, yenilenebilir enerjili akıllı binaları, yer altı ve yer üstü otoparkları, sağlık tesis alanları, eğitim ve kültürel tesis alanları, toplumsal alanlarıyla, güvenli, huzurlu, ferah, yaşanabilir bir yapıda olacak.