Marmara Belediyeler Birliğinin ortağı olduğu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) yönetimi, özellikle göç probleminin yerelde yaşanan sorunların uluslararası bağlamda değerlendirilebilmesi adına video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Düzenlenen RESLOG toplantısına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’de katılım sağladı.

Sultanbeyli Belediyesi, pilot belediyeler arasında

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Marmara Bölgesinde 6 pilot belediyeden biri olan Sultanbeyli Belediyesi’nin göç sürecine yönelik yürüttüğü sosyal çalışmalara değinen Başkan Keskin, aynı zamanda yerel yönetimlerin sorunlarının karşılanmasına yönelik politika önerilerinde de bulundu.

Başkan Keskin toplantıyla ilgili göç problemlerinin doğurduğu barışçıl ve bütüncül yönetim anlayışı planlarına değinirken, “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında ulusal düzeydeki politikalara yerel yönetimlerin sorun ve ihtiyaçlarının yansıtılabilmesi hedefiyle oluşturulan platformun video konferans toplantısına katılarak politika önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi Nedir?

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye’de ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2018 yılında hayata geçirilen ve iki yıl sürecek olan Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.