1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapıldı.

İlgili yönetmelikte yer alan 19'uncu maddeye göre Etil alkol ve metanolün internetten satışının yapılamayacağı belirtildi