flztkl54 @ hotmail.com

ÜLKÜ 5'TEN BÜYÜKTÜR

Dünyanın demirbaşları olan ülkeler arasında Türkiye'yi de görüyor olmak hayal değil, gerçeğin ta kendisidir.
Dünyanın ağa babaları olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan dünya 5'ten büyüktür sözündeki 5 ülke;
- Rusya
- ABD
- İngiltere
- Fransa
- Çin
Kurmuş oldukları ağ ile dünyayı, tekelleri altında sömürgecilik sistemiyle kan emici gibi eritmektedirler.

Bu ülkeleri güçlü kılan ise; ekonomileri gibi görünüyor olsa da, asıl sebep tabanda yatan kendi öz ülküleridir.

Ülke tarihçelerine bakıldığında hepsinde de ortak olan özellik, var oldukları zamandan bu yana temel kültürlerine, ata miraslarına, inançlarına, ülkülerine, dillerine, dinlerine ve prensiplerine sahip çıkmış; bu değerlerini manevî erezyona uğratmadan bu zamana kadar taşımış bulunmalarıdır.

Meşrutiyet zamanında hristiyan mebuslar Türkiye'yi parçalamak ve zayıflatmak için Rusları desteklemişlerdir.

Sultan Abdülhamit Han ise Meclisi Mebusanı kapatarak o dönem büyük bir tehlikeyi önlemiştir.

Yabancı mebusların fitnesine figüran olanlar ve demagoji yapanlar, 1909'da "Hal Tebliği" ile Abdülhamid Han'ı tahtan indirerek artık misyoner düzen ve sistemin tohumlarını Türkiye'ye bırakmış oldular.
Ak sultana "Kızıl Sultan" iftirasını atan Ermeniler, o zamanlar için bu amaçlarına ulaşmış gibi görünüyordu.

O zamanlardan bu zamanlara kadar mutasyona uğrayan öz benlik, devrim yaptığı zannedilen ülkemizi dünya 5'lerinin sömürgesi altına itmiştir.

Daha önceleri Avrupa'nın muhalefete verdiği popülist tavır ve destekler güdülmeye ve sömürülmeye potansiyelli olan Türkiye içindi.

Roller, aktörler ve jenerasyon değişse de değişmeyen tek gerçek kendi misyoner ülküleriydi.

Ancak Ermenilerin, Yahudilerin, misyonerlerin ve dalkavukların unuttuğu bir şey vardı ki; o da "Türk müslüman ülküsü ölmez!"

Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunları, yabancı ülkeler tarafından doğrudan ya da dolaylı da olsa, asla yönetilemez ve güdülemez.
Bu şekil idare ve millî genetiğine aykırıdır.

Özüne dönüş yolunda tarihsel şuuruna doğru göç başlatan ülkemde ülküsüne ve davasına sahip çıkanların nefer yolculuğunda mutlak galibiyet vardır.

Şu an projeksiyondan görünen Türkiye vizyonu ise, "dünya 5 ten büyüktür".

Ülkü ve davasına sahip çıkan kutlu insanlara selâm olsun.